Chén Chấm Hoa Mai Ngọc Sứ Trắng Vinh Cơ (VCP) AS1203 AS