Bộ Thố Tiềm AS Ngọc Sứ Trắng Vinh Cơ (VCP) S50AB AS